i- NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders r. No. 11. van de der op dag, den 192 Tegenwoordig de heeren: Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den cf1 19/i^ worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers J Z tot en met 3Aj van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° aanwezig is ter vergadering De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 254