Jvï. V JA^. BESLISSING. vV" v4- i- -_ s-f-lfj -4- l)j <s*s=e^- y^ e- -#t^~l ~^-*^l «s*^^ l <t^-f ■^2^-* y" Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 4/C V-/ - /i tZiy/7 V - Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Loa^ ^fUlS d*n \>h* L) i l^~ (JU. y^ijL-L^1^*^ l-V v- 3C l/ i /^-^yt f t AANMERKINGEN. /J-4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 258