<»«C.Priem, bijplaatsing houtbewerkingsmachines in het perceel KLaarwaterweg 13. J.v.Geerestein, oprichting benzinebewaarplaats Birkstraat Sectie C.I755» JAGETVfflT. Verpachting jachtrecht op gemeente-gronden. JUSTITIE EU POLITIE. K.Dorhout, vergunning standplaats innemen met ijscowagen. l.A.v.Duin, innemen standplaats openb.reg met ijscowagen. A.v.Oostenbruggeinnemen standplaats openb.weg bij Soestduinen Beestcomité Kinderfeest Soesterberg. Toestemming feest, en vrij stelling Vermakelijkheidsbel. A.de Jong, innemen standplaats met ijscowagen. J v.d.Craats, innemen standplaats met fruitwagen en ver koop chocolade. J.A. de Kruiff, innemen standplaats met fruitwagen. Bestuur H.Vincentius Vereeniging, inzake afgegeven vergunningen voor ijscowagens. Voetbal en zthletiekclub Soest, verzoek toestemming concert harmonie op terrein kinderfeest. Uitbreiding politiecorps met 2 agenten. Aankoop gaskachel voor politiebureau i'Ieisjesvereeniging Tabitta, vergunning houden eener bazar. U.Scheffervergunning houden bazar ten bate muziekvereeniging Soesterberg. Aanschrijving H. Woudenberg.muilkorven of vastleggen van honden. Interpellatie Raadslid Busch inzake benoeming agent van Politie. Bestuur Bondshuis Ued.Prot.Bondtoestemming kampeeren. C.Belt, vergunning dansen op Zondag. KIES'JET. Vaststelling datum stemming gemeenteraad Voordracht verkiezing leden stembureaux. centraal stembureau. Aanschaffing verkiezingsdrukwerken voor gemeenteraadsverkiezing Vaststelling kiezerslijst 1927/1928» 1182. 1266 42i.565.57O 176. 199.332 223. 266. 433. 446.664. 525.532. 540. 597- 802. 804. 866. 906. 1043.1088. 1185. 1188. 1212.1229. 118. 119.233.416 188. 221. 244. C.l Pa, U.1 Onc Ir Vc Vei Vej

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 25