7 j, B E S L I S SI N G. 77i —7^ te*. gV~ v6 - - l\ tijd- £j 1/ V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. '<S> ^3^" -St<^ --ik- 2^^-, Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. '/iAcf- /{^L cLt^c+nyi ?z. t j- -/ - s° AANMERKINGEN. l/~ a^ixxl*~-\^ CUmv4 V -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 260