NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en No. van de der op V dag, den S Cd. jvu-DO 192^ Tegenwoordig de heeren: v, |/V v t'^\) G i- Secretaris: T'. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 1 X Ouj^\^_JL 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers 33"$ tot en met 3X1van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, u l. ivle -V Ta£*t^_«Liao

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 262