Z„ 1 Ti (1 1 <T rf\ r ^,- ha. BESLISSING. V 0 jL/l 11 </-p di. iX<^' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. U-C (x /UrïrudA cO-v CjV•VvatU. (XmA~ cU £^jz l ^Xl. X^-tJi^Ayuv-v^cL^ X^i2^£-ccO.X^X. dXj cLl. ^XccXL (^Jly^rUsuiM*. K-t^ J2^ t (^(juixJlAMy 1a<S ctiX^ i o-c^. cix- c^swaJL&aaXc cu^c^gu*/{-a.ci^./ -uu-x^o^. cL&-ux. v^Jciu^ ^*.(U- ctxeXx, a^a-v». etc X«-<d>£. ■vct-^KVx- A&- •-X.^u-.cCcX^ 1 /U(J j^vi-cX/^x Iv/fciAi ^cu^^ouu^u^^\A^oL u^s -C^j^d^vw». 1^0-^ cC<- ~e^_ -C<Xv ^eïj.tvv((,.8/-«(ltv, C^X cX^TtfX- p(_ X)-t. <""3^v/i uo jo a^tc Gi^A-w (Kir**- ^V*. XvtX <TVvivt^V|^^ Xv jjX£oU^-£ G*V* UU-LA^ t^ynJr^S. cAjIBsS 1-V-TM^CAyl -XtZ"uU !ltU-V cLciA. djS)JL. cIhh^V X.JU* ^d/V de. Vx><u-| X<lX" Lt» £>-Ov— de^j^X<^Xc JfruXXu. /Co X-rt^u>-tv» AAr-UU- cOt" X-^X^r^X cO-wCjVa-xZ I^UOA. cXjL ^jtJLcd^ cA-Z. \J O^n^t^rlA^V <dZ 'VU-C.cO_ yC-€_ cLsjl^^ (X-ClA -h^-^ yt^t ^B|jUva. /V-t^-trv'tKX^XXjLw /y~u\JlA X*--Cy^ucXX^v«-^ /{-tr^ -iX-CjLcZa W1 Bw^'VuvUi -"ivxX ^K-Quu\^{M\^Ck\:v'^(lAs' /tAA.lil/1^- Vty\A .-l-vu^ JL CAA~t~*-a ■Ld. <r|, I c^j'I WkJ cd^n/L ClM- I L ^<WVi "I 'Lv-vT-dZ tfCÜ/L (Xd-v-iXo ^V\aJlA cix. 0-^i cL&^L£_- y&^XX^ cdx. cO-i L^LaZ X-C X-C£.(d<^, 4jU*. w-wdT /£<7 X^vccXXX d<»X CJVi^v/^- •^'3^/id.- »/wtx t cL iXys* cLx ^i^u^ut^cXx. A-<usyLt+vi4+4*4^ k, oLocL. cLaJC cu)b\Ji^ou^Uxs xx.' cX 4-Vl ctx^ L£eii.d. -^u^vwxv, i^oe-vvoL^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. -Tn.1 y -/- J J lA CcXdjLdhiC^ 1y% s<r*~cJl 7z T J~ -/ - f 1 v/ S** ^2, c J~ - - J~J AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 264