r K BESLISSING. VT' - i I ILryt 'V-fr-VixGi. /WlfV.tL^r- l-* v^" ?!>- r - x Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. cLe^. X/~V~V\ cL-t. 4-v-a_-|' if\ cKjS-^a^x^. Uwi \\rvv\ ^isV-iTLAOT yUtrl. A^iJ^A-cX- -e^ /Ci (]V <k^c£/t-irt_ v<-vi^je<i^Un*, Wy tl O^i^cCk, f-VWVM-1^3 5-<X- ®-Ctv-ée^S Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 268