KRANKZ IÏÏÏTI GENWE T Terugbetaling f 100,- verpleegkosten H.van Boeijen. Bijdrage verpleegkosten Ved.J.Klein- Osted. Vaststelling lijst "bijdragen in veroleegkosten armlastige krankzinnigen Uitstel betaling verpleegkosten van J.Dorpema tot 15 Mei. Ontslag J.v.Sonsbeek uit krankzinnigengesticht. Verpleegkosten Mej.F.Bernards. LOTERIJ.VET. A.J.Bruiningverloting van een harmonica. M»Scheffer, tombola- voor muziekcorps. ïv'.A.v.Krieken- Lelivela, verloting voor Ver.Vrijz.Godsdienstigen Geitenfokvereenigingverloting ten bate der Vereeniging. Pluimveevereeniging Soest en omstreken, verloting bij tentoon stelling Afd.SoestVrijz.Bern. Bond, verloting. Afd.Technisch Personeel Luchtvaartafdeelingverloting. Afd.Soest van den Kon.lied.Bond van Oud. Onderofficieren ,veriotin, Ved.Comerell-Luitingverloting voor liefdadig doel. MARKTEN. Vestiging pluimvee- en eiermarkt. MIDDELEN VAN VERVOER. C.P.Vrakking, instelling autobusdienst Amsterdam- Arnhem. Pa. Ranzijn en Broers, inct.ell.uig autobusdienst Baarn-Scest. N.V. Utrechtsche Brockway Bus Mijinstelling autobusdienst Zeist- Baarn. Onderhoud met Geerestein en Leguit omtrent exploitatie autobus dienst Soest - Soesterberg. Middenstand vereeniging over exploitatie antodienst Soest- Soesterberg door Geerestein. Vergunning Geerestein,exoloitatie autobusdienst Soest-Soester- berg V.V. en goedkeuring dienstregeling. MOTOR- EN RIJ7IELWET. Indeeling van wegen, buiten de kom der gemeente. Voorstel sluiting van wegen in één en in beide richtingen, en indeeling der wegen in klassen. 276. 2 77- 277- 316. 950. 1027. 138. 139. 208.317. 658. 786. 1143. 1215. 4l2l6. 1234. 816.848. 32. 56. 122.148. 159. 351. 404.414. 435.499.868 902.971. 1272.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 26