No. ij.. NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST /É&z^ van de der op dag, den 192/T Tegenwoordig de heeren: Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den IS~ worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers 3SL tot en met 3.J.X van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° 's ter vergadering aanwezig etc -.4c De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 272