NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. 3-0 f//jUsU*Mc van de der op dag, den 192, Tegenwoordig de heeren: Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers JJ. 3 tot en met OJJ van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, yl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 284