I™7 7 r B E S L I S S I N G. s. -?■'£'/s. e/1/ SE i - hk. v/tf (T-1 -v[. Xi Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 7 jtVj Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. /5 tf- 3-i ss -/ - -ZJ 6s* \T\r\r\AyUA ■O/VW"I/VU^VcIa*^ - t- XA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 286