J?0 NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. 3 I van de der op ét*- J dag, den V*" 192 Tegenwoordig de heeren: -It* ytbir-S-v Secretaris De notulen van de vergadering^van den XX. 19f worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers -5J$ tot en met jfe... van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° aanwezig is ter vergadering De Secretaris De Burgemeester, Afwezig de heer

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 288