Crediet school Beetzlaan voor aankoop leermiddelen Cementeeren achtergevel O.L.school Kerkebuurt. Besluit woning van de Hoofden O.L.Scholen afzonderlijk te doen aansluiten op de waterleiding. Bepaling herfstvacantie O.L.School Beetzlaan. Vaststelling besluit ontheffingen en restitutie van schoolgelden Afkeuring motie Busch inzake beschikbaarstelling school a/d Vereeniging een School met den Bijbel. Beschikbaarstelling schoollokaal aan het "Hut" voor een boek- houdcursus. Pensioensgrondslagen A.P.Kruijt, O.Lub en Lej .m.E.Rupp Onderzoek naar bouw Ghr.School te Soesterberg. Beschikbaarstelling schoollokaal voor pluimveeteelt-cursus. St.Bonifacius Lyceum Utrecht, bijdrage kosten leerling uit Soest Onderzoek aanwezigheid achterlijke kinderen (Gr.de Beer). PENSIOENEN. Vaststelling pensioensgrondslag J.Hilhorst, T.Beuzel en Hr.Th.iP. Raedt Vaststelling pensioengrondslag L.E.Visser en J.H.G.van der ./oude POSTERIJEN. Dir. Postkantoor omtrent opzegging telefoonaansluitingen Secreta ris, Dir. p.j. en Dir. Grondbedrijf. 5. Verplaatsing brievenbus aan de Emmalaan. 401. Leggen van interlokale telefoonkabel van Amsterdam naar Amersfoort Doorverbinding telefoon Van Lint naar het kantoor Zeist. 577- Telefoonaansluiting woning agent van Politie van Hum:.el712. Telefoonaansluitingen Secretaris en Vethouders. 7^0.762. Exploitatie nachttelefoondienst. 923' Contract inzake onderhoud huistelefoon Raadhuis. 1258* 861. 864. 865. 871. 914.1238, 929. .1044. IO69. 1092. 1116. 1139.. 1252. 354. 910. PUBLIEKE 'VERKEN. 7.Tabernal, rooien boomen aan Van Lijndenlaan. Bekendmaking aanmelding voor leveranties en werken ten behoeve v. de gemeente. C.Vlug, rooien van een boom aan de Beckeringhstraat Afzetting gemeente losplaats aan de Groote helm. Levering benzine tegen inkoopprijs door Bataafsche Import Hij. .Klapper, snoeien van een boom aan de Vredehofstraat 14.331. 30.l62.5Ou. 516. 92.169. .184.193. 191. 240. 6 ''4 j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 28