1 3' NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders XTJ CLj ^vIal No. 31 van de .der op dag, den 192 Tegenwoordig de heeren: :.!i Secretaris 4. 1 (X. "te W-& Afwezig de heer v_ Mf1- Üj-tfee L£ De notulen van de vergadering van den xd) CVj-vvtX 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met H.l L van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, >1 /VVt/5

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 296