ÜZö?36-593- KLAPPER op de NOTULEN van de VERGADERINGEN van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS over het jaar 1 9 2 7 AANBESTEDINGEN. Aanbesteding bijbouw van een lokaal aan de O.L.school Beetzlaan. Aanbesteding levering brandstoffen voor gemeente gebouwen L.ffieijering en N.V.de Ruijter's Brandstoffenhandelinzake aanbesteding leverantie brandstoffen. Inschrijving levering van mallen voor het maken van riool buizen. Aanbesteding bouwen 6 serai-permanente woningen. Opnemen van bepalingen in bestekken betr. voorkeur Nederlandsch fabrikaat Aanbesteding ophalen asch- en vuilnis voor 1928 Afschaffing borgstelling bij aanneming van Openbare Werken. ABATTOIR. Stichting abattoir. ALGEMEENE ZAKEN Dir. Postkantoor omtrent opzegging telefoonaansluitingen Secretaris, Dir.P.W. en Dir.Grondbedrijf. J.Boltini circuleeren inteekenlijsten ten behoeve voorstelling leerlingen O.L.Scholen Bekendmaking aanmelding voor leveranties en werken ten behoeve v.d.gemeente. Oprichting Volkszangdagcommissie Voorz. Afd.Soesterberg Groene Kruis over financieel beleid vereeniging. Zaandamsche Radio Centrale concessie in bedrijf brengen radio-centrale. S.F.Besselsen.concessie in bedrijf brengen radio-centrale J.Iseger en H.Steenhuijaenconcessie in bedrijf brengen radio-centrale E.J. van Lint, feestelijke opening kegelbanen. K.Dekker, concessie in bedrijf brengen radio-centrale. Verplaatsing muziektent Opnemen van bekendmakingen in plaatselijke bladen 504. 531a. 603. 650.665. 1016. 991.1113. 1068. IO83. 1270. 5 6 30.162. 33 46.150. 61. 112. 121. 128. 147. 187. 158. 161. 230. 362. 419. 1261.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 2