n r T o r i i 4 J (T j ir H 2S< 1 fiU-v- fiy BESLISSING. V^L. _(yJj^l oC^. JL{ - i M ^tZ -vCeC- /L/t wzA axXd- /tZ -X-eJL-ii i^. X "Vwi-^. tU. 4 vlcii^B kJ^X-oXv^G-* •LI-^aXaX-^XLc li., /O AANMERKINGEN. t-X v- i - ris. 2Z-/S- 2-2$ yfó^K^weyzêtu-y t> CUy ~L<d*^r «r kwf,- gIT u- i- ix. D t4iLt/L ^U/tvL^ JpaywusU«-4 WZ3-3- Jf 2d?yJL--4. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. CL. -Ht ^-6-ijet-i^^e. c«-t£_ X c!\ i sirv-t*^ cL*->~ 6" N-oL~ etv-v-A w-v-^cv L e*-i— ^c-L c(-c-^£ -C-m, a^uy (fjtMVUI- /i>. x cXxm-— /Urnül^ /Vvcxi^i- cLuX1^ tfLo/tT (X^vv/MA^LxCXa cX^tv» tiö «se oX/C ir-v-wv. cLjl. „,^^1 cXl a a/v^c, "vg oa^-vXgl itj&A-u/s a.L htnrti.- -v-a^. cL«- (jSiuvC ^v-wv V\£rT, t^TTV-öC^ ra cXvu «.cLCf». ^If Xt-ML. -vmioLt^. <y\l'ts~uL c--Ln^-v 4^-v* -t^v* ''^V A-v*. l/X <1 A*it Hé/I/lvIva^ irw*. ,'^Vi "1A. <4. X. LA. lA^ Xl-4-V^ iLzvL-L^tv'v cl^v -X-C-cXif-cX-Xi. 'CLZ-trviX^-c^r>Xi,cX/X«w ,Ay^ I 't^4/-ir\,cC//X AA-r^-v*. öX*-*» cjXa/XG--»*-» (yCce. OHo^v. Xtt^ cta-tJc^pt- kAAs-tX/y, |IXWn/v C<c*X. 4-€. /lA£-"vC!xe^v<> Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 9**. l/ - -/ B «^l^Uxlvv^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 300