1 'l1' BESLISSING. <7^- r-fl iXx. sp ■1 - X9 A '-// \^A/' A- t-x-o. uV rv-l-5o Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. s\s\s~v\,(A^ 'VVvt^CL XL C^CcXcXa/L JjJilX /\Arif\A>lA> X^UlA CL*^ A) lx-V^C-<Cc4- - Vjj, ^V^vls. -a/L-n^r -£ u^vxA/T" I /\3^* ft X^y^uto^XL axciiC^~ _-4^C~vx- ✓'"i cLv-uH> y\^C\A- ?tc --v-uu^* V (VutX/L lA^^/LetvdA, ^J'»--wLh, 4^v-vKxyt" .^-t/t. V4-KU>-«-^. -vv» (*-w 1/^ cX_c US9& (hXVVVV«^V -trvw*. c^ct^~v2^^ ^Cwv^ V-TX. ^VXy\Aht ^JXx^s* ,buA. C^tcc^bl - IJ-3 Vn/vd/V Lh v-^t«a^xXA. [A> v\Ax\. cx Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. \A~ r AANMERKINGEN. isMXcLcLlZ*^ 1/Ïvwka vxV' <ïi l- bi. h* oyLcLc^tu^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 302