'f NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. bh van de der dag, den op Tegenwoordig de heeren: Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 192 X Zj ÜL^ly-iLl worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers Jj.lL tot en met ,k.Z.J. van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 308