781-mi2. 319. 336.346. 398.524. 409. 456. 500. 500.516. 575- 635.682. 713. 912.1115 921. 933 - 974.1018. 1062. 1084.124c 1153. 1159. 1204.1225, j 1244. 1244. 1244.1275. SLACHTHUIS 290. 4-58.468.4; 5iO.59O.62: 578. stichting slachthuis. SPOORWEGEN. Besluit ten namestelling van eenige Beschikkingen op Ned.Buurt Sp KI J Vergunning leggen gasbuizen onder de spoorwegen. STRAATVERLICHTING. Rapport uitbreiding straatverlichting v.d.Gem. Architect. G.J.A. Ruijs over onvoldoende straatverlichting. G.Driessen, verbetering straatverlichting Ernmalaan. G.Pino-DetermanStraatverlichting Genestetlaan. Adres Plaatselijk Belang inzake straatverlichting enz. Vergunning aanbrengen schoordraad aan telefoonpaal. J.A.Groenman verzoekt verwijdering straatlamp. Aanbrengen nachtlamp a/d woning van den agent van politie van Hummel A.de Vries e.a. uitbreiding straatverlichting van Lenneplaan. H.G.v. Roijen, aanbrengen straatverlichting kostverlorenweg. Opdracht P.U.E.ï, uitbreiding straatverlichting. Opdracht Gem.Architect nagaan straatverlichting tweemaal per we ek A.v.d.Broek, uitbreiding straatverlichting Hartweg. G.LIajoor, uitbreiding straatverlichting Lange Brinkweg. Onderhoud met P.U.E.K. omtrent aanbrengen 33 nachtlampen. Opname post f 52,- in gem.begrooting '28 voor straatlamp Eigendomweg. Aanbrengen sterkere lampen langs enkele wegen, zonder verhooging stroomkosten. Kerkeraad Geref.Kerk, uitbreiding straatverlichting bij kerk a/d Soesterbergschestraat SUBSIDIES. Groene Kruis, inzake Pinancieel Beleid. Verslag wijkverpleging Soesterberg over 1926. Pluimveevereenigingdeelname garantiefonds tentoonstelling, en beschikbaarstelling medailles Rijwielpadvereeniging "Gooi en Eemland" subsidie voor 1928. St.Elisabeth Vereeniging subsidie voor 1928. 94. 349. 31. 38. 57.344. 151. 395.426.549 526. 583. 712. 837. 839.1041. 996. 1019. 1020. 1047. 1066. 1100. 1253- 46.150. 135. 548.574. 615.1057. 667.1056.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 30