fez. I-til 7L BESLISSING. x<-. 3^ X - •X X? vA/' J1- i- vt t, t, L> vY i^i- SV v/V - -X - I I Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ia c :ew_ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. i^7 5 2T-/~/ f^/^v-v-u-vai 5 VTrin^^tvvM-^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 312