BESLISSING. J "1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. <7Z-?/-J ~/2 Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Z1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 316