NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. 3 k. van de der op dag, den c" 192 Tegenwoordig de heeren: Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den J> 19 Ij worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers l/1 tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 318