b "1 'y^7 BESLISSING. 'X f /S-/-J (xXfLuW* v/V (Li- vS1. •^^<3-*^, "^C. .yy -s.^- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. F3af£3fe« Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. j AANMERKINGEN. In/L X- i I ^-/- (V3 WiTVW/»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 320