t~i 7 vA' fr-V yt h 0 BESLISSING. oJLdjuJU*-, vylr ////z- 5 «Lotn^ ri- itr. ölcLuXt^, vA (T-1- AANMERKINGEN. <5i Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. r //V J Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 324