JrJw-ji J/? d BESLISSING. -<VL s-^fe/ \M' cj -1 - m rti/Ux *r<r Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. r Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. I usj^cLu, lse - l- X4.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 328