J.J.Putman, ontheffing art.52 Pol.Verordening(verontsierende reclame) Bond schenden Gods Heiligen naam. Dringt aan op instelling vloekverbod. L.v. Vugttoestemming houden Tan "bioscoop-voorstellingen. Verordening regelende de vergoeding van reis- en verblijfkosten bij dienstreizen van gemeente-personeel. Verordening regelende de verplichtingen van de ambt.ter Secr. Instructie technisch ambtenaar Gasbedrijf. Uittreksels politieverordening voor caféhouders. Salarisregeling ambtenaren en werklieden en indelling in groepen Rechtspositieregeling ambtenaren en v/erklieden. Reglement voor commissies van Overleg betr.arbeids- en diénst- voorwaar den gemeente-personeel. Instructie geneeskundige en vroedvrouw belast met armenpraktijk 7.de Haan, ontheffing art.52 Pol«Verordeningverontsierende reclame V/ijziging art.7 Beheersverordening Gasbedrijf. .Tijziging beheersverordening Grondbedrijf. American Petr.Cie. ontheffing art.52 Politie Verordening (verontsierende reclame). J.H.v.Lonkhuijzen, ontheffing Provinciale Reclameverordening. W.F.Jasper, ontheffing art.52 Politie-verordening. Wed.G.v.Doorn VLEESCHKEURIÏTGSWET Stichting abattoir. P.J.Drost, vergoeding f 20,- voor motorrijwiel wegens wegenbei Wijziging verordening op de Vleeschkeuring. Aansluiting noodslachtplaats en laboratorium aan de gasleiding. Vleeschic euringsverordening Bijv/oning opening slachthuis Amersfoort. Y/AREF.ïET Opnieuw vaststelling verordening op de keuring van waren. TATERDE IDIIIG. |j«G.Flapper e»a. verzoeken uitbreiding waterleiding Veenhuigerstr II.Reder, uitbreiding waterleiding L .anstraat. jp.Schotanus uitbreiding waterleiding Verl.Ifolonieweg enz. 942.1036. 965. 969. 982. 982. 982. 990. 1005.1010 1012. 1015.1049 1024. IO36. 1054. H38. II87. 1231. 1269. I269. 327.536.593- 1228. 438. 464. 4 65. 936.1003, LO72. 11 1 579- 18.102. 19. 49.102.257-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 32