3Uul M W-/-3/Z BESLISSING. Si Z-*/~/7 3f d-^C^ V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. S2s??ist</&4J2--i-~s 1^ (xLEeuf^w< v/V i-1- tj,. C&0JLW>»JU**JL<3\a~ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1/" (V|tLuXiX^ lA' lUi- l- ks"» AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 332