Pa. N. 3'. vageruitbreiding waterleiding Eigendomweg. Mevr. Lambrechts, aansluiting waterleiding Bosstraat. Gebr. Swager, aansluiting waterleiding Torenstraat Aansluiting perceel L.J.Keijzer, restitutie betaalde kosten door L»J.Rasch. Aanleg waterleiding in plan Schadewijk ten behoeve van .7.C. Tensen. Plaatsing van drie brandkranen. Concessie waterlevering door N.V. Arnhems che Taterleiding Mij. G.G.Hol, uitbreiding waterleiding Postweg. Declaratie Lafeber voor uitgebracht raooort inzake waterleiding. G.v.d.Tiel, aansluiting waterleiding perceel Duinweg 4. T.Doncelaar en andere bewoners Birkstraat, uitbreiding waterl. Uitbreiding waterleiding VeenhuizerstraatBeetzlaan,Laanstr.enz. Arnhemsche "'aterleiding Hijerfpacht of koop grond voor pomp station. Besluit woning van de hoofden C.1*.scholen afzonderlijk te doen aansluiten op de waterleiding. G.3etlern, aansluiting waterleiding perceel 3osstr.23e. i.v.d.Velden, aansluiting perceel Lange Bergstr.23> en terugbe taling kosten aan U.C.Legel. Th. Elbertse, aansluiting perceel Verlengde Postweg. J.Moester, aansluiting perceel Schoutenkampweg. J.Blooke-r, uitbreiding waterleiding Verlengdê Postweg, fa. D.S/^ager, uitbreiding waterleiding Eigendomweg. WATERSCHAPPEN. Machtiging aan P.v.d.Breemer Jz.om als stemgerechtigde voor de gemeente op te treden voor vergadering waterschap Middelwijk. TOGEN. P.Hoonhoud e.a., gedeeltelterugbetaling gestorte gelden aanleg en onderhoud liegen. G.A.J.Ruijs, over verbetering weg nabij station Soestduinen. C.Romeijn, verbetering Dalweg. Vergunning.tot het leggen van gasbuizen in de rijkswegen. Afd.Soest, Ver. Bevordering Bijenteelt, aanplanting bloeiend hout langs wegen. A.J.H. Baas-Voskamp, klacht greppels langs rijksweg. H.V. L.de Ruiter Co..ontheffing verbod berijden Noorderweg. 65. 157. .403.46j 380. 445. 521.639. 69O.738. 7O3.78O. 715.737.803 821,8 58 901 117Ó. 726.794. 742. 83 3.911.94cj 840.845. 865. 963.IO34. IO32.IO76. II69. IO33. IO36. II78. 1191.1256. 685. 36.108. 38. 43. 51. 86. 87. 93.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 33