19 f NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders Mo. 3j van de der op x dag, den 192 Tegenwoordig de heeren l /éi-*.^3* Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 3 uMx worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met J/Jj van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° T is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 342