r BESLISSING M 0\ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Z^r/ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. v/v Ui -1- b XJ ■oyie^U^. rvw. AANMERKINGEN. r 2 J - ■?i i 2 j y,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 346