'V BESLISSING. vA 11- i- 4. gV VS- t- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. (X/ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. O^i-trvvurj, tL^JLxtXvw^ 4/Urv AANMERKINGEN. jrCiA^cz. GirvwyiA^Jo {JLsAj^A..

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 352