X NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders [A\u 19 y No. J> C? van de der op dag, den i G? /tUZs 192, Tegenwoordig de heeren<- -y Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 354