1 ~T .f*. BESLISSING. v/V SV t- "it. 1^ f XI—A" Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. «'Vr., 1 >V xt^.r«. 'x -' K .- ^V",- C-' x'L- Xx*-» -' J?. tf-Zsy' -^S*S»2 <?Z^ s. ^<-"r /^.jg '<7/3 Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Cj (j/yVtTïVt-iiii'Wuu-j tttd*. 4of A^Vv-vv^v-M vA/ l - A/nn/vvX^v-v»^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 356