M tl-.- i/p. BESLISSING V flAuUL^ QjbluJL 7 •-/ - 7^ vV" 3L- 1- 6<r Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. r v*V" li//' ■::X^' KL'-»"// Aanduiding van het dossier waarin het stuk ot de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ti - l Af y,Mji CLlUJU) V"l^ l* AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 360