7 BESLISSING. M Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ^7* Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. T yj- -Z - J af&C - s- y Z 2^-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 368