JTT? T' BESLISSING. «Ét,. •/"yi* e- y< a/af s-z-z j, j U [7 a,^LuL-^ w\f' ?- i- ix 1> <v|rVc<X<~-y \Al' tr- 1- li <Af <M- si. vA' X- hh. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -5^ y ■^lUotï Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. '3^XClyVuLU^O>. AANMERKINGEN. <3Vt^wOC^V^v (KA /trVVVM^TVVviv

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 374