-a. l*. NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST No. <f I van de der op dag, den 1921 Tegenwoordig de heeren: Secretaris Afwezig de heer V vmu, itW. De notulen van de vergadering van den <«=^1 19TjO worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers 5"H tot en met S~h.b van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris. De Burgemeester, 'WW-V _4~ irv"t -W-vw«t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 378