ijt./ezz: In schenking j.am i.ro 3n van strooken .grond der Bouwver.St.Joseph ten "behoeve voor nieuw aan te leggen Tegen over het terr hoekVolenstraat/Soestereng.veg. Aanschrijving verbetering woning Schoolweg 2. Isseltsche weg 5* Gezondheidscommissie dringt aan op drinkwatervoorz.dezer gem. Aanschrijving verbetering woning Schoolweg 2a. P.Exler, be :oonb:.arverkla±ing perceel Hellingweg lp. Verlagen huren"Ons Belang" tot beneden de minimuinhuur. Onderz. water afkomstig woning. 1T.P.Rederdoor Hilv.apotheek. Aanschrijving verbetering oning Veenhuizerstraat 73. Klacht bewoners IToorderweg over open riool a/d Heuvel /eg. Bouw semipermanente woningen en afbr.bestaande woningen. Vaststelling rek. couranten woningbouvvereenigingen. Bepaling renteperc.te vergoeden door en aan '/oningbouwver•re gens gelden in rekeningcourant. Huisvesting P.van Klooster aan de Beukenlaan. d.A.Jongsma,huurverlaging woning Patrimonium S.Lara, koop afbraak noodwoningen. Aanbesteding bouwen 6 serai-permanente 'oningen. Inhouding huur der bewoners noodwoningen op loon werkverschaff Behandelde bouwpremies in vorige dienstjaren. .700UGA GE3EVE T EiT J0 OH 7A GEITKAMP 7.y.Hofslot, vergoeding geleden schade woonwagenkamp 631. 651. 66c. 663.843. 678. 725.749. 793.Pgc, 795.828. lf 826. 835. 930.941.1 934. 946. 949. 999- 1039. 1068. 1222." 1260. 1174.123- Aanwijzing lokalen zitting ijk en herijk. 160.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 37