t /rn~" ïs^Tjfr <J r 2 (I Mn-'-y/ '- ^y. BESLISSING. AANMERKINGEN. ■tij <x*_ i/vj -Lr ^o^cïu. cU^ 'n/ 1 i H ^uj V- i|«iu^ v//- J - I- II. YtvvLCvt t/ïe&/(-ve. J* - fl-</cle£sb~>Q Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. u n <^JL- c^e~ t-^r-v-vv^'v-vv.ïva-^.isG^ - v-a Ls\SU\JiA C/tls(j (AjSS 1^. SL-i^ M^s ol 'U^ (Ajs\~ t-e. -Ow - 4*, A-L lAMnv^ Cu^o ^tX. JvxTT ffwdtv GCc 0-V*. yLW|j n aas-i/\A^ -^vuiXiL oCimn— mm. j $L*yC A-t_ cJUU^ cLx. XAv» "WV*y+.ci~ -Cr^ b-K rXAv* ->w«^vviV. 'cr-i yv\yuy>- o^ay^uH^Ui ua X. t^w 'VO-trv izCt-vv O^Wnrvjo- Ka-£c tkx-w** ci/T~ ^EtyE -v-t-v-vwiv vU /Cc /t/vVT ct/VV-Vo xUv-itu-M2L /*-£ -t^t-vevn-'k. -trwava^Ei ^v-c^tLü-tAcG^ A-Cj/i-veGL a_ 4— ~"GL -n c-C-vV-v-^ i4 j V". ixHaaV xuwvaVC oL-vG ej^-M-a-vtv-tlx. <j^c(jvvvv^vV«_ 'Wu. c(-A_ /CcT oC^-cX^ d~<y\. (K<n/\~ öx|«LuAv^ cCz^vtvVi.- ^-tOo-ü*. tv' tik

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 380