I J J T'T "TA A aV x( BESLISSING. JUL^ j.ih cU inix^ ixr, iv^ /x^( I J\ ivj iVo, /^i, ij)X A/1 rfjuXvK-^ X- s~o. Ai Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. k. (/Vv qIUl. (JcAuAI/WV c^, cyJ^nJtir fotLc*. cLl \v"^- lA^L^j WWH»-0-J^ 153 sw~ir~tLu^ cLt. tfc« 1a' I -Atoz-uiT jiVicATj öLi) /jo^AU». 'i-^t X-^^t/5 -/<r^ ^mvvv<L|a. Ia' jLaMs^JUsuss iMv\diï LXduUj^ "MaXuIuO Uw I^M^5 'VWt^' -O—w ^.|"b o(/a 5^ vtAWV^vrvi(^^uvvi^ v«X vuaa^U», Alt ^j^AAAXiWU - ^V C^UvXtcA C^CcX^T" 'Xe >^vyi^XC a^^a-cXC ^ruw Av^o^i. cLl. -$j-4sw~irvuvw^ u.<L /JofutjU^ 4A-0-V AL Cj.X'W^LtlL L QVuvy1- L^vAC^I^.T A^tdjioLvr cU_ -G-vma/" |-^|Mmm^_ ^rv^-^X4^-^-i"vMA-v| cLtrvx. ^JVmoY*- H'^Lv^ ^£>-^A|^A_£y^T.eLt. -'Ch^^AL*. eU-i* Ov^iul ~"d '-A,. (T^cLlA/L. c^A a AvxX /l^UMuU*C Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 384