a.c m, AJL ,91 NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders H No. hl van de der op IJ) 192. Tegenwoordig de heeren: *J'.'i. "X..*. -<"• - b s. x mo. Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts wor ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ..S.MH. tot en met .5" L 4 van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 386