r~i -, r 4 1 c 'T X2. f q 1 DT <2\, w 6 S 54M- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 5*1/f- r 4X ./^ciX/iLt/i. V-»-~ XZT 5T ^-«u~ cO^ CjVdU Xj ct^v >U* FHlX <lJS ^iwï."istx«~' - MZe/i/v «JL/C X-t^cL. ekjmJL Ajl yvxJL^A^^ z/>*X-v-v ^/(l^o/^XXA "Xl" VxX(a, p> 3 C 03 O ^e«vxwvww«,« vc-cA/t- Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. eLo^ ^<r\\7D-3. 'A/X-L- HAX^ce^t h-h^ -V A. 'VCC^lJU --l/v^-ecTC ct~V-A 1'"V. .1 A-fl L* vivO ^ut^-to^cL^, /ïA-trTTu^ut^LeXT ^-0-t^ »JL^<rw AjsdU*'l le. -Vvyi /WjlA*. <x-^-u t^j «Xz-u^. 5~Ü- vtc a^Xjfc4-vc^<* rx_i>-UiXe-jNl. cUv v-<^ iU. 1 1 i/vvw Ow«(/V-U/0 /W^e-ft/v a^e<-v~£jeTeCc-ww^ oLtnn. *~f. o-c| jl^ v-r-u^vi/vuvie'ie^j/v/vA^eZ/T* _^ve-\. UGT o.^>. Ww. tC<rirvj /u/pi CK "VC/vu^T" .^r~|o.^v\/eCewi//^ ^i^wv ,X/-tZv cCUT-. C| Ö-cOGOw^ e.iE. iwt-v».rweX<~«U. Atw. -^urwjcLbiM* (Uw a/vn/|rt'U/<j o>-iL\4st -v vtrWw /te 4^. cGvw y&lsssj^oL i»*». -^r^jO(JtxN. CCwv/LcC jj^/VvcCo ZlZt^-tn. X-É^. Z^- -^MTuczCm, /C^. JUL^SS^ f. J i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 387