<r fl in 1 a Ij X l~V X/j. t/ - fl/l* ar oo^CJLj B E S L I S S I N G. t -O-O-Ga, ^rUJUu^. tó. ■\fcr^A _Jj-e^JCtr\-<-^ |w4^c AM /l*—tK,» Xa u** cXc V-C^| l> l~ rk ^lX tiuva^MAeA, OA y. i- j r. 1T tv|tC<xtk-d_j V/1/ U -I - Ml ci-tO-vtax^-ï - cL^y^ /VfL^ v% eLx^JL^j, üe,| £-i^SL 1*Av. cUl. v-<^ tU. Ccuvo K 'SI/X* Ol ayrxty^yuXj I Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. c-Ct, OTH/^sX-iL-a X^wttC /tc -V-i^u^C-e^ci-s <<U\ OLa/ cy.ctsV~i*so -He-yGhs, .\JV "Vim. lx saA-l^-Oxy ^ryt iLt- bfrxxv uca^s cX^i^tsj IVV/k^^A. 'G -TX eX. - .[Za/M. -"/Lk/t-tA* öu^Uww-^jJi^-^-civv K j öE^E Ajl CTlxx u-m tGv /s ohMXk€^S/Cj uLd—i eEt. -T-ï^ - V t/tXjL-c U-fl vV ^c^rvitC tV^f V t^ixscL- t^vt^ aX,, a.d/\jzo/$ iji^wCs /v^u^cXjl. xtL 2^X O^VV^V-fl-C^ X-x <Xc_ -AsC\A- ^\JL XyT 'IX^vM^vvvv cruc^O^-* ■yyj^. MsW*A*y Ö-L^w <V^uJ" JLA-^ Af~VTA/i^A^ wv* C^UavA,^ _^tv-trvct^" Xu^aXv^k^ XLimC Jbu-^*UA4*~ tLt<%- UvU^1 "j §®^k| V, j /tl vArvi-^-tXtv, yLt "wO-^ 4^ccü.tüt^ X-id-k,^ oCiTTL -"|rt <k-vA tOUxv^ i«. VXAXX^wjAi, ^•tlwXtC ^C/v^rf/s ^ixn/v#CX" Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. <a£ A^^V-v-trvv

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 388