1 1 NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders h1 2/é.. No. I van de der op l n dag, den 192' Tegenwoordig de heeren: ^Lc {-Cv, /Ov Secretarisf<iTh te tewt Afwezig de h eeriJlWvv* c AVer-vrdL De notulen van de vergadering van den .Xl|. ^/\J XW--vndj^v 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers 1 tot en met IJL van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° - is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, Dl-txli. CLJV Ua. Cj i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 38