^~f f .-ƒ- 'n 'WW 'jli tl ■1 - i B E S L I S S I N G. 1 bJUb* CPw-^-i" wwH cLk. Ir (buil xkc^a Xul x| A**aju~ fm Y.ÖUi ^>1 72 - - /7 - - X \yv' X-1 -1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. .(X. \rw\ IX JLtX a.tlAru*> cL^ n XzX "^T 'Cfc^3C^-c^/^xs ji/c X-o-e>-u <v"ÏZ 4vti^X\. '\,</V^-vu—(j\Hy\JtM*^\. i/\ias>L<U^ c*.dArLoo cL^. d S Vmtó XtXX^, >vj" tjys Xt /v^ vx^^TT X^i <UvitX^ -v^j^VCx^ l /V i iT)»*'' -i_w-, -e^ H i«. rw^i X4- ^tfVwïCc* /^L«X" OuUv-Usa Am. /VfV^XX" C-C*^ wvvtc **i-€X-£^ -e^cc tL^XXtw /i^uvvoj^*- -Wv-X^A. VVWtA! /x-O^cLa-^ */W/t t uj vff. ✓Uo/vXX. cLx**. A/~mn. *TL 'OftXu^A, .-t/V^-vM^JJ. *wv«Lc^ s£u/l Ck dy\nle^s cti^~ c «Aw^CxJ^ ^^/X- A. A/V\4*s tAjU\. C ciVU^vu^/^ yC-f>V*(X. <-fc -VW\.TI oO- (AvtUv WTA - d^vt-Lx^ /tc- .trvwgïX ✓Êu/l xd/ineso öU^v £/w^vv*X-r/j«, /iA>nsuAA $s< - C-CtiA, Cj\. j[ cut- mrwTL VCuCXs et«~*Q ir #vlviv, Auh. Ux. irirvw •j^v^-e^LT ctx. x|/wvijj/n»«. vw 'Lx JA^irC, yuvwW eG—<Vj\.<w«-J~ co£^C^-ö 4/-VW k- cAjl "d>iAw£<IL«rC -Vt/T/vX-Sj 'W^v-^j oxAmxa*** t/5 Kuma*. ^-<X~ />UX 5" v-c-"CxT" - /t^-V-uX, (XA^ A~iL\r\eso '/be- ^^U^cU^LviS cLt^ l*s -tc-^ trv^^txpt M^vvux VV.C. Vv, 1 e-Co-Wv /|-t>-C^C^ C/-tO^-w»xCc x ^Vc^-truXX cXa>^ Cf\ /A -n,X X- '^-£^Wv-6-moJvi C^u» X^-». K^^-f-ü-Vbc* ■Xh, Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. n'^-S- ƒ4 AANMERKINGEN. /2 X~ r -x J- -/ - ^Z3 rz-J--/~ si's-/- 2- si- s~- ?l S 0lr>>vvv-t4i^'"V\X»~ c-i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 392