n i' NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST Vu. Crx*~tL/S\. No. H "b. van de der op V1A.--Sdag, den KJ 192 Tegenwoordig de heeren: retans 'AA'.wr~*£> Afwezig de heer iv...... WdU— cU-w- CJW U. De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers sL T tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, 5 rj^vrv-v-c-</

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 394