tu "1 w> NOTULEN GEMEENTE SOEST /ergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op dag, den 192 Tegenwoordig de heeren: g. t'LA. Secretaris Afwezig de heer -Vur>v<<r, De notulen van de vergadering-^van den Uo I h worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ihgekemen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers 5 J, 0 tot en met ..S. tf.1van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 400