n r ■^j^*XL~Z122 r ,y ~»u. 3 1 7 xz tl Tl-t' Ce^. y BESLISSING. ^/u/CC^ - <U -i-trl AANMERKINGEN. ""^iryi^vvjy - 71 S-/ - J cU Jf -J<^ j'r i ■fr^X-7- AV g7/ ml- I- uo. Gf.uX-3-e cL-«--) ajj. Lg- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. l/WA* /^xA-trVv^Vv oL*_ /tX -J-tVC-Vl-'V-lrf-L C-Lt_ ^TKc £7 <T ^-trwA. 5 -v-d^— l L-^j X iMvt^vyiÓij fl.cWlt« a)-V'V^.cX^U^ I/Tn^ TVC/V$>e AMV^AA £i cAsLc^, (A~asC .-W/^'H/3 •'U/vvc-CÏ" oL^XL cL^Ljl, d 4d/Wct^w. Aa** l/^t-_ Cd-É, |j/£/VVc££*v^f /^-vua^cyL^ f Ju^ de -^AJ^CCcci^ jyen/) iXiyL ebt - (P) da/xu.ö(- (L&\~ Uy* <^w -£^ ol^jt <ti (X '144^1^1 ,Vö -C^^r'CÜ, y\^-T/\- oL/f x£»-6^v-c c^^v% oLa^C" /^u,ci^w -v-a-^ ttw -2-X-eT -4^,-e^trLLt e^L. a ji^h Wj e*e*— J yUrVlolr vCZ" fiX^4xir '^-tA. &L*1*. A^-Ci-vv. JU- -^UC. ^nrt/vtfCC cLu«. CV ww "vi-e-x-t-Sj (Kj&cX/ia- oavu. Jlx-<~ d-i>-C-£d- <f (XAXMvïêë. _CC*/v*A. ✓C-C* •£-*-»<x. -V-^~ vTD - -4-vw cL<x<X€e<-b~C/ï "^C -vCe^Xe^ /V\.a_ct-v cta_ 0aAjCX4aa^| 'W*j^. xS\Af„ Xeu*. 'fLt/C AA^A^i A^Iet/f xVW^-C^T" ^UVT/V-cIa^ &C^ ^jVc/V* 'WA^Xccu^cte 1-e C-1- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1xJua*U itji^sCo -y^yC A^A^/A^^Um. -^-t>~. /W£-W*4^y{ 4i 'W^-v-v-wu^- u cjuJLt-^ tj£Z xvvwva- fl--^*. J. C^v I. f O «f-v-v. »w 1/—ir-»V I (j I Uu. 3 JETC. 'K.d ve ^iU^u^JL. Ci Cl &HA- 5.A, -WW P 1 1)6.S~V -VN-eU^Vi^*^* X^V+CL*- yt-vo cLx— v^w^xa^të Ivws e^wo^tA^-i-o IXc f s - - A i- i.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 402