<a.c. oLu- "1 NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. 't 5". van de der op Lvwadag, denLwa' 192 Tegenwoordig de heeren Secretaris Afwezig de heer /U/vu De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts wordenTde Jacjekomen stukken en rnede- deelingen, vermeld onder de volgnummers 5" X tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, U-UuLtAsO

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 408