•n *~r Uw/ a jrny> 1 i J 1 3 1 dl tx-C. BESLISSING. cüd -vmn - \jA oJU^L o^y\AA^CL^i, ol^kJL tLc^tS -LcortoC^ ^tt 'yteLX^ c^W/ ft" <s< Jf - l- fc Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 0^4- 't-^j cAjis\* f A^*.iij^. Un-dA v-f-m. ^t-VtA_cC/L (vCt-v-k. A^OaL' 'Vtrw ^J-ccL^e-q yi-e. JltJlJLmi t\i~. oLo^a. a_ü~. 0^\ tTV-L^i «d-eL cAjy^ Ci^A/^vT. 1nnA. a*%~tL^&L c Q A *>vtnvis (k_d_ 4 /x ^0 trj tM~ -e^u. -tr6-L-^| oXci. 5" ^L %3 ^Lv-cLa-w*^ 7d —vt-É/V'LA'H-4 -^»Lo-L<-v _AxL»-fV eC£" ^tc £a<^\-^cX^. /IvL I a.'d. ö(-*_ A/—t^v-v n<wa-^. shtAo-d. X<-i^oLu<AJjL "iyryL^ Vv\ V—0(jG, J'-LixdLd-'L-i-M-'a C^mvMA^»'5^U.; &**- cG. *3A*4s\^ls\Str** ^l^v% V*Ci*k A—»-(k. *Vt*JL<\ (lLa. ir^t d\ TTLvAz-K-td/t^ (NLa^o Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. <^Z ctl-n-j/V y- 3-7 JiAOSJU+dA. ^vwjul& 3^" -y^JUlJL^— k- L- J-H.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 412